Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

str0ngw0menka
Nie rozumieją, że ja uczucia odbieram inaczej... że czuję i przeżywam wszystko dwa razy mocniej jeśli mi zależy.
— ciamciaramciaa.moblo.pl
Reposted fromte-quiero te-quiero viaucieknijmi ucieknijmi

December 28 2014

str0ngw0menka
6396 0afa 500
Reposted fromkamiilaa kamiilaa viaimponderabilia imponderabilia

November 30 2014

str0ngw0menka
2076 b6ff
str0ngw0menka
str0ngw0menka
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski
str0ngw0menka
9538 0216
str0ngw0menka
str0ngw0menka
Od jutra będę smutna, 
Od jutra, nie od dziś. 
I każdego dnia, choćby nie wiem jak był smutny... 
Powiem: 
Od jutra będę smutna, 
Nie od dziś...
— wiersz żydowskiej dziewczynki na ścianie getta.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viaimponderabilia imponderabilia
str0ngw0menka
5190 0bc3
Ślubuję pomagać ci, kochać życie, tulić cię z czułością i mieć cierpliwość, której potrzeba w miłości. Mówić gdy słowa są potrzebne i milczeć wspólnie, gdy nie są. Zgadzać się na niezgodę, na tort czekoladowy i grzać się ciepłem twojego serca, które zawsze będzie mi domem.
Cytat z filmu ''I że Cię nie opuszczę''
Reposted fromKatLyra KatLyra viaimponderabilia imponderabilia
str0ngw0menka
str0ngw0menka
Życzę ci, abyś był otoczony ludźmi, którzy potrafią darzyć cię miłością, nie odbierając samotności.
— Magda Umer, Andrzej Poniedzielski, Jak trwoga to do bloga
Reposted fromzielono zielono viaimponderabilia imponderabilia
str0ngw0menka
Kiedy rozmawiamy z różnymi parami, które przeżywają jakieś konflikty, bardzo często zadajemy takie pytanie: “Jak chciałabyś, by on zareagował, kiedy się kłócicie, kiedy jest źle, kiedy dochodzi do jakiegoś napięcia?”. Wierzcie mi, że 100 % pań mówi: “chciałabym, żeby mnie przytulił, żebym się poczuła bezpieczna..”. Panowie - to nie jest slogan! Przytulanie, zwłaszcza w takim momencie, kiedy jest jakieś napięcie, kryzys, problem, oznacza pokazanie, że “jestem przy tobie, mamy problem, ale damy sobie z nim radę, jesteśmy razem. Nie jestem twoim przeciwnikiem, jestem tym, który chce ten problem rozwiązać.
— Michał Piekara w trakcie konferencji “Twórcza miłość, czyli stop nudziarzom!”
Reposted fromaggape aggape viaimponderabilia imponderabilia
str0ngw0menka
4706 d940 500
Reposted fromfoods foods viaimponderabilia imponderabilia
str0ngw0menka
4047 b189

(6) Tumblr


Submitted by aburx
Reposted frominspired inspired viaimponderabilia imponderabilia
str0ngw0menka
Paradoks mojej osoby polega na tym, że jestem cicha i wstydliwa, kiedy powinnam być odważna a zbyt śmiała wtedy, kiedy powinnam być nieśmiała. 
— życiowe, okolicznosciowe.
str0ngw0menka
0758 ed29
Reposted fromarwen arwen viaimponderabilia imponderabilia
str0ngw0menka
0086 19bc 500
str0ngw0menka
5366 4359
Reposted fromhollowhd hollowhd viaimponderabilia imponderabilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl